ข่าวกิจกรรม

4-5 ก.พ. 60 อบรมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและจุลินทรีย์

วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2560  

เมื่อวันที่ 4 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและจุลินทรีย์ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยมีคุณจีราภรณ์ สังข์ผุด หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจำนวน 41 คน ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

 

      
      
    
คำสำคัญ: อบรม
เข้าอ่านทั้งหมด: 1886